Etusivu > Referenssit

Referenssit

Asiakasprojektit:

Asiakas Viestintäyritys
Projekti WordPressin tekniset asennukset ja konsultointi (WordPress)
Lähtökohta Asiakas halusi ottaa käyttöön WordPress-julkaisujärjestelmän internet-sivuillaan ja tarvitsi kustannustehokkaan tavan hoitaa WordPressin tekninen asennus. Suurin osa alan toimijoista tarjoaa kokonaispakettia aina suunnittelusta asennuksiin ja sivujen toteutukseen, mutta se malli on usein aika kallis.
Lopputulos Analyys-IT teki WordPress-asennukset asiakkaan palvelimelle ja muutti sekä palvelimelle että WordPress-ohjelmaan tarvittavat asetukset, jotta asiakas pystyi suunnittelemaan ja toteuttamaan WordPress-pohjaiset sivut ilman teknistä osaamista. Koska Analyys-IT Tmi:n osuus projektista rajoittui tekniseen puoleen, niin ratkaisusta saatiin kustannustehokas asiakkaalle.

 

Asiakas Mainetutkimusyritys
Projekti Tutkimusanalyysiohjelmisto (Excel, QlikView)
Lähtökohta Asiakas käytti Digiumin tutkimuspalvelua mainetutkimuksien tekemiseen asiakasyrityksilleen. Asiakas halusi saada tutkimuksien raportointia ja analysointia tehokkaammaksi ja automaattisemmaksi.
Lopputulos Analyys-IT rakensi Qlikview-pohjaisen analyysiohjelmiston joka haki Excel-tiedostoista tutkimusaineistot ja muodosti datamallin, jonka avulla pystyttiin analysoimaan sekä yksittäisiä tutkimuksia että kaikkia tutkimuksia yhtä aikaa vertaillen ja myös aikasarjoittain. Tämä mahdollisti sen, että yritys pystyi tarjoamaan omille asiakkailleen huomattavasti enemmän lisäarvoa analysointiin ja raportointiin kuin aiemmin.

 

Asiakas Kuluttajatuotteiden myyntiyritys
Projekti Laskutusohjelmisto (Excel)
Lähtökohta Asiakas halusi hoitaa laskutuksen Excel-pohjaisesti, vaatimuksena se että laskuja voidaan tehdä sadoille asiakkaille päivässä. Kaupallisissa laskutusohjelmistoissa ei löytynyt massalaskutusominaisuutta vaan jokainen lasku piti niissä tehdä erikseen. Tälläinen ratkaisu olisi ollut erittäin työläs. Lisäksi ohjelmistolta kaivattiin joustavuutta, esim. laskupohjaa piti pystyä muuttamaan tarvittaessa helposti.
Lopputulos Analyys-IT rakensi Excel-pohjaisen laskutusohjelman jossa oli massalaskutusominaisuus. Tällöin asiakas pystyy luomaan laskut sähköiseen muotoon (xls, pdf) ja kaikki laskut omaan yhteenvetotiedostoon vain yhtä nappia painamalla. Massalaskutusominaisuus oli erittäin nopea, sähköiset laskut muodostuivat noin 100 laskun minuuttivauhtia. Asiakas pystyi myös itse rakentamaan ja ylläpitämään laskupohjia, koska ne olivat Excel-muotoisia.

 

Asiakas Metalliteollisuuden sopimusvalmistaja
Projekti Tilaustietokanta (Excel)
Lähtökohta Asiakkaalla oli Excel-kaavoilla rakennettu tilauspohja josta tallennettiin jokainen tilaus omaksi tiedostokseen manuaalisesti.
Lopputulos Asiakkaan tilauspohjan käytettävyyttä ja ominaisuuksia parannettiin, tiedostokohtaisesta tallennuksesta luovuttiin ja tilaustiedot tallennetaan yhteen tiedostoon joka toimii tilaustietokantana.

 

Asiakas Kansainvälinen internetmarkkinointiyritys
Projekti Kilpailijaseuranta (ASP.NET sovellusvuokraus)
Lähtökohta Asiakkaalla oli Excel-pohjainen kilpailijaseuranta, jonka raportointi ja ylläpito oli hankalaa. Lisäksi Excelin yhteiskäyttö tietojen tallennuksessa oli hankalaa.
Lopputulos Analyys-IT rakensi tietokantapohjaisen internet-sovelluksen, joka mahdollisti tehokkaan raportoinnin. Käyttäjät kirjautuivat https://server.excelit.fi -sivustolla olevaan sovellukseen omilla tunnuksilla ja tallensivat yhtäaikaisesti kilpailijatiedot sovellukseen josta ne olivat myös välittömästi raportoitavissa.

 

Asiakas Kansainvälinen internetmarkkinointiyritys
Projekti Kampanjaseuranta (Excel)
Lähtökohta Asiakkaalla oli Excel-pohjainen kampanjaseuranta, josta tietoja ei saanut raportoitua halutulla tavalla.
Lopputulos Analyys-IT rakensi Excel-pohjaisen sovelluksen jonka avulla seurantatietoja voitiin tallentaa ja raportoida helposti. Lisäksi perustietojen ylläpito helpottui huomattavasti.

 

Asiakas Kansainvälinen ikkuna- ja ovivalmistukseen keskittynyt teollisuusyritys (tytäryhtiö)
Projekti Tiedonsiirto ja taloustiedon raportointi (Excel)
Lähtökohta Asiakkaan ulkomaalaisella emoyhtiöllä on Cognos-pohjainen talousraportointi, joka ei sellaisenaan toiminut suomalaisen tytäryhtiön raportoinnissa. Asiakas käytti konsulttitoimistoa tytäryhtiön raportoinnin suunnittelussa joka halusi tiedonsiirron ja raportoinnin toteutukseen Analyys-IT Tmi:n apua.
Lopputulos Analyys-IT rakensi olemassaolevaan Excel-raportointiratkaisuun kattavan tiedonsiirto-ominaisuuden jolla taloustiedon siirto ja laskenta voitiin toteuttaa automaattisesti. Myös raportointia tehostettiin niin että dynaamisten raportointitarpeiden lisääminen olemassaolevaan Excel-ratkaisuun voidaan toteuttaa helposti.

 

Asiakas Analyys-IT Tmi (oma projekti)
Projekti Tietokantahaku (Excel ja SQL Server)
Lähtökohta Analyys-IT Tmi:llä on käytössä SQL Server -tietokantapalvelin, josta tiedon haku ja päivitys Exceliin oli hankalaa ja aikaavievää. Tietojen siirto Exceliin oli välttämätöntä Excelin erinomaisten laskenta- ja analysointitoimintojen hyödyntämisessä tietokannan tietojen osalta.
Lopputulos Analyys-IT rakensi Excel-pohjaisen työkalun jonka avulla voitiin ottaa yhteys mihin tahansa SQL Server-tietokantaan, hakea tietokantataulujen tiedot Exceliin taulukkomuodossa ja muodostaa erilaisia SQL-kyselyitä ilman että tarvitsi kirjoittaa SQL-koodia. Näin tietojen haku ja tarvittaessa myös päivitys oli erittäin nopeaa ja helppoa.

 

Asiakas Pörssiyhtiö
Projekti Konsernibudjettijärjestelmä (Excel)
Lähtökohta Asiakkaan konsernitason budjetointi oli Excel-tiedostossa, jossa oli kolmannen osapuolen dokumentoimatonta toiminnallisuutta ja Excel-kaavoja.
Lopputulos Järjestelmä päivitettiin ja aiempi toiminnallisuus korvattiin toiminnallisuudeltaan paremmalla Excel-pohjaisella ratkaisulla. Samalla konsernin tytäryhtiöt ja niiden alaosastot saivat jokainen oman kustannuspaikkakohtaisen budjetointitiedoston joista emoyhtiö pystyi muodostamaan konsernibudjetin automaattisesti. Raportointi uusittiin monipuolisemmaksi (vertailu edellisien vuosien toteutuneisiin ja budjetoituihin lukuihin, vertailu tuloslaskelma-, tase-, ja/tai rahavirtalaskelmiin, vertailu kirjanpitotileittäin ja tililuokittain) ja käytettävyyttä parannettiin aiempaan verrattuna.

 

Asiakas Pörssiyhtiö
Projekti Kustannuspaikkayhteenveto (Excel, konsernibudjettijärjestelmän aliprojekti)
Lähtökohta Asiakas syötti vertailutiedoiksi konsernibudjettitiedot (noin 300 kustannuspaikkaa) vuosittain manuaalisesti kirjanpito-ohjelmaan (Wintime).
Lopputulos Asiakkaalle rakennettiin yhteenveto-ohjelmisto, joka muodosti automaattisesti konsernibudjettijärjestelmän kaikista kustannuspaikoista osastokohtaisia yhteenvetotiedostoja joiden avulla voitiin koko vuoden kustannuspaikkakohtaiset kuukausibudjetit viedä Wintime-ohjelmistoon automaattisesti.

 

Asiakas Pörssiyhtiö
Projekti Kassavirtaraportointi (Excel)
Lähtökohta Asiakkaan IFRS-standardin mukaiset kassavirtalaskelmat olivat sadoissa kustannuspaikkakohtaisissa Excel-tiedostoissa, joista yhteenvedot muodostettiin manuaalisesti osavuosikatsauksiin.
Lopputulos Asiakkaalle rakennettiin yhteenveto- ja raportointiohjelmisto, joka muodosti automaattisesti kassavirtalaskemista yhteenvetotiedostoja joiden avulla voitiin raportoida osasto- ja aluekohtaiset kassavirtalaskelmat IFRS-raportointia varten eri osavuosikatsauksille.

 

Asiakas Pörssiyhtiö
Projekti Sopimushallintajärjestelmä (Excel)
Lähtökohta Asiakkaan sopimuksenhallinta oli yksinkertaisessa Excel-tiedostossa, jossa tietojen muokkaaminen, lajittelu ja raportointi oli hankalaa.
Lopputulos Exceliin saatiin huomattavasti lisää toiminnallisuutta, joka mahdollisti tietojen nopean ja tehokkaan käsittelyn, mm. raportoinnin osavuosikatsauksia varten. Alkuvaiheessa järjestelmä oli käytössä konsernin yhdessä tytäryhtiössä, myöhemmin järjestelmä otettiin käyttöön koko konsernitasolla.

 

Asiakas Metalliteollisuuden sopimusvalmistaja
Projekti Tarjoustietokanta (Excel)
Lähtökohta Asiakkaalla oli Excel-kaavoilla rakennettu tarjouspohja josta tallennettiin jokainen tarjous omaksi tiedostokseen manuaalisesti.
Lopputulos Asiakkaan tarjouspohjan käytettävyyttä ja ominaisuuksia parannettiin, tiedostokohtaisesta tallennuksesta luovuttiin ja tarjoustiedot tallennetaan yhteen tiedostoon joka toimii tarjoustietokantana. Lisäksi rakennettiin erillinen ominaisuus jonka avulla muutokset raaka-aineiden hinnoissa saatiin automaattisesti päivitettyä kaikkiin tarjouksiin yhdellä kertaa.

 

Asiakas Matkapuhelinketju
Projekti Liittymäseurantajärjestelmä (Excel)
Lähtökohta Asiakas seurasi matkapuhelinliittymien myyntiä yksinkertaisella Excel-tiedostolla. Asiakas sai kuukausittain Excel-pohjaisen myyntilistan matkapuhelinoperaattorilta, joka täsmäytettiin manuaalisesti asiakkaan oman Excel-pohjaisen listan kanssa. Koska liittymien määrä oli suuri, tarkistukseen kului runsaasti aikaa ja virheiden todennäköisyys oli suuri.
Lopputulos Asiakkaan jokainen myymälä (n. 20 kpl) sai oman Excel-tiedoston, joka sijaitsi myymälöitä yhdistävällä verkkolevyllä. Myyjät täyttivät liittymien myyntitiedot suoraan myymälässä, joista koostettiin yksi tarkistuslista. Tätä listaa verrattiin automaattisesti operaattorilta tulleeseen listaan. Tietojen koostamiseen, tarkistamiseen, vertailuun ja raportointiin käytetty työaika väheni 95%, jonka lisäksi virheiden todennäköisyys pieneni huomattavasti.

 

Asiakas Rakennusalan erikoisprojekteihin keskittynyt teollisuusyritys
Projekti Projektikalenteri (Excel)
Lähtökohta Asiakaalla on tuote joka voidaan asentaa sekä keskeneräisiin että jo valmiisiin pientaloihin. Asiakkaan työntekijät tekevät tuhansia 1-5 päivää kestäviä asennusprojekteja. Projektien aikataulujen hallintaan asiakaalla oli käytössä projektikalenteri paperiversiona.
Lopputulos Asiakkaalle tehtiin Excel-pohjainen projektikalenteri jolla pystyttiin helposti hallinnoimaan suurta määrää asennusprojekteja muuttuvassa toimintaympäristössä. Tietojen muokkaaminen, hallinnointi ja raportointi oli helppoa ja joustavaa. Lisäksi käyttöliittymä oli helppokäyttöinen.

 

Asiakas Yksityistä koulutoimintaa harjoittava yhdistys
Projekti Oppilasmaksuseuranta (Excel)
Lähtökohta Asiakkaalla oli Excel-tiedosto johon oli talletettu taulukkomuotoon oppilasmaksutietoja seurantaa varten. Tiedostossa ei ollut haku- tai raportointiominaisuuksia eikä myöskään erillistä kuukausiseurantaa, mikä teki maksuseurannasta ja laskutuksesta ongelmallista ja aikaavievää.
Lopputulos Tiedostoon tehtiin tehokkaat muokkaus-, haku- ja raportointiominaisuudet jotka mahdollistivat ajantasaisen maksuseurannan ja raportoinnin sekä oppilaiden vanhemmille että kirjanpitoon.

 

Asiakas Julkinen urheiluorganisaatio
Projekti Tulospalvelu kansainväliseen turnaukseen (Excel)
Lähtökohta Asiakas järjesti joukkueurheilulajin EM-kisat Suomessa. Asiakkaan oma internet-pohjainen järjestelmä ei soveltunut kisojen raportointiin, koska tulospalvelu piti hoitaa kannettavalla tietokoneella ilman mahdollisuutta internet-yhteyteen. Lisäksi asiakkaan omaa järjestelmää ei pystytty räätälöimään kisojen turnausmuotoa vastaavaksi.
Lopputulos Asiakkaalle tehtiin Excel-pohjainen tulospalveluohjelmisto, johon voitiin syöttää tulostiedot. Tietojen perusteella ohjelma loi automaattisesti tarvittavat turnausraportit asiakkaalle, turnaukseen osallistuneille joukkueille ja lajin kansainväliselle kattojärjestölle.

 

Asiakas Urheiluseura
Projekti Tulospalvelu (Excel)
Lähtökohta Asiakkaalla oli DOS-pohjainen tulospalvelu, jonka ylläpito oli loppunut. Asiakas järjestää vuosittain erilaisia kilpailuja (yleisurheilu hiihto yms), joita varten tarvittiin joustavampi tulospalveluohjelma jota asiakas itse pystyisi tarvittaessa päivittämään.
Lopputulos Asiakkaalle tehtiin Excel-pohjainen tulospalveluohjelmisto, johon voitiin syöttää osallistujat, sarjat, lajit, pistelaskulogiikka ja tulokset sarjoittain ja lajeittain. Ohjelma tuotti osallistujalistat sekä tulokset ja pisteet jokaisen sarjan kaikista lajeista että tarvittaessa myös yksittäisistä lajeista.

 

Asiakas Palvelualalla toimiva yritys
Projekti Palkanlaskennan ja laskutuksen raportointijärjestelmä (Excel)
Lähtökohta Asiakas halusi saada palkanlaskennan ja laskutuksen tiedot välitettyä sähköisesti tilitoimistolle.
Lopputulos Asiakkaalle rakennettiin Excel-pohjainen järjestelmä, johon voitiin syöttää asiakas- ja työntekijätiedot sekä edellä mainittujen tietojen avulla myös tarvittaessa palkanlaskenta- ja laskutustiedot. Järjestelmän avulla palkanlaskennan ja laskutuksen kaikki vaiheet pystyttiin hoitamaan sähköisesti.

 

Asiakas Analyys-IT Tmi (oma projekti)
Projekti Kirjanpito- ja taloushallintojärjestelmä (Excel)
Lähtökohta Yritys excelit.fi-palvelun takana (Analyys-IT Tmi) tarvitsi toimintansa pyörittämiseen kustannustehokkaan tavan hoitaa kirjanpito ja taloushallinto.
Lopputulos Excelit.fi-palvelun tuottaja hoitaa kaiken kirjanpitoon ja taloushallintoon liittyvät asiat (kirjanpito, asiakashallinta, laskutus, myyntireskontra, tilinpäätös, ALV-asiat) Excel-pohjaisesti.